• Om KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform som har starkt vetenskapligt stöd när det gäller behandling inom en mängd olika psykiska problemområden.

KBT är en psykoterapiform som kännetecknas av ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut. I en KBT-behandling ligger fokus på de svårigheter som klienten upplever här och nu snarare än på historiska orsaker och på hur vi kan förstå problemen genom att klargöra hur olika faktorer samverkar med varandra. Behandlingen är strukturerad, tidsbegränsad och målinriktad.

För att säkerställa att de behandlingsmetoder som används inom KBT överensstämmer med rådande forskning görs kontinuerligt studier för att utvärdera metoderna. Detta innebär att behandlingsmetoderna utvecklas i takt med att ny forskning görs.

 

Hur går en behandling till? 

En behandling hos Göteborgs KBT-praktik inleds alltid med 1-3 samtal. I denna fas, bedömningsfasen, görs en kartläggning av klientens problem, vilket resulterar i en så kallad beteendeanalys. Fokus för analysen är ofta klientens tankar, känslor, kroppsliga upplevelser och beteenden i specifika situationer där problemen uppstår. Därefter formulerar klient och terapeut gemensamt tydliga målsättningar och en behandlingsplan. Under behandlingsfasen arbetar klienten och terapeuten tillsammans för att nå uppsatta mål. Varje behandling innehåller hemuppgifter som klienten utför mellan besöken. Behandlingen sker vanligtvis en gång i veckan och varje session är i regel 50 minuter lång. Behandlingens längd är beroende av vilket problem som är i fokus och problemets svårighetsgrad men är oftast mellan 5-20 sessioner. I avslutningsfasen utvärderas effekten av terapin med bland annat hjälp av formulär som är speciellt framtagna för de problem man arbetar med. Det skapas också en plan för vidmakthållande av uppnådda framsteg.

 


Kontakta oss


info@gbgkbtpraktik.se

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.