• Om KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform som har starkt vetenskapligt stöd när det gäller behandling inom en mängd olika psykiska problemområden.

KBT är en psykoterapiform som kännetecknas av ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut. I en KBT-behandling ligger fokus på de svårigheter som klienten upplever här och nu snarare än på historiska orsaker och på hur vi kan förstå problemen genom att klargöra hur olika faktorer samverkar med varandra. Behandlingen är strukturerad, tidsbegränsad och målinriktad.

För att säkerställa att de behandlingsmetoder som används inom KBT överensstämmer med rådande forskning görs kontinuerligt studier för att utvärdera metoderna. Detta innebär att behandlingsmetoderna utvecklas i takt med att ny forskning görs.

 

Hur går en behandling till? 

En behandling hos Göteborgs KBT-praktik inleds alltid med 1-3 samtal. I denna fas, bedömningsfasen, görs en kartläggning av klientens problem, vilket resulterar i en så kallad beteendeanalys. Fokus för analysen är ofta klientens tankar, känslor, kroppsliga upplevelser och beteenden i specifika situationer där problemen uppstår. Därefter formulerar klient och terapeut gemensamt tydliga målsättningar och en behandlingsplan. Under behandlingsfasen arbetar klienten och terapeuten tillsammans för att nå uppsatta mål. Varje behandling innehåller hemuppgifter som klienten utför mellan besöken. Behandlingen sker vanligtvis en gång i veckan och varje session är i regel 50 minuter lång. Behandlingens längd är beroende av vilket problem som är i fokus och problemets svårighetsgrad men är oftast mellan 5-20 sessioner. I avslutningsfasen utvärderas effekten av terapin med bland annat hjälp av formulär som är speciellt framtagna för de problem man arbetar med. Det skapas också en plan för vidmakthållande av uppnådda framsteg.

Hitta hit

Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg


Kontakta oss

031-724 42 60
info@gbgkbtpraktik.se

Boka tid

Ring eller fyll i formuläret för att boka tid
Hantering av personuppgifter*
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.