• Individualterapi

Göteborgs KBT-praktik erbjuder individuell samtalsterapi med Kognitiv beteendeterapeutisk inriktning.

Du är välkommen att söka till oss oavsett om du behöver hjälp att hantera en nyuppkommen situation eller om du under lång tid har försökt att lösa dina problem på egen hand. Vi erbjuder behandling för flera olika problemområden. Du kan också söka till oss även om du inte känner igen dig i de problem som är beskrivna här. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.

En behandling hos Göteborgs KBT-praktik inleds alltid med 1-3 samtal. I denna första fas görs en kartläggning av problemet, vilket resulterar i en så kallad beteendeanalys. Målet med denna fas är att få en fördjupad kunskap om de problem man har. Detta sker genom intervju, formulär och olika typer av självregistreringar. Därefter formulerar klient och terapeut gemensamt tydliga målsättningar och en behandlingsplan. Här får du som klient information om hur behandlingen förväntas se ut och varför den bedöms lämplig för det problem du vill ha hjälp med.

I behandlingsfasen, där vi aktivt arbetar för att förändra de beteenden som vidmakthåller problemen, ser strukturen i besöken ganska likartad ut. Vilka metoder och tekniker som används beror på vilket problem som är i fokus och vilka mål man har satt upp.

Hemuppgifter är en viktig del i varje behandling och anknyter oftast till något man arbetat med under sessionen. De är betydelsefulla eftersom man då tillämpar det man lärt sig i terapin i sin egen vardag. I denna fas görs också regelbunden utvärdering för att se om behandlingen är effektiv och om målen för behandlingen behöver förändras.

Behandlingen sker vanligtvis en gång i veckan och varje session är i regel 50 minuter lång. Behandlingens längd är beroende av vilket problem som är i fokus men är oftast mellan 5-20 sessioner.

I slutet av behandlingen formuleras en plan för vidmakthållande av uppnådda framsteg. Här summerar vi vad som varit hjälpsamt i terapin och hur klienten på bästa sätt skall kunna fortsätta tillämpa sina förvärvade kunskaper på egen hand efter avslutad terapi

Hitta hit

Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg


Kontakta oss

031-724 42 60
info@gbgkbtpraktik.se

Boka tid

Ring eller fyll i formuläret för att boka tid
Hantering av personuppgifter*
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.